DGNEWS.EU

Димитровградският съд на водещо място в страната през 2019 г.

Димитровградският съд на водещо място в страната през 2019 г.
Feb 07
16:32 2020

Районен съд – Димитровград заема водещи позиции по редица показатели за миналата година сред районните съдилища извън областните центрове в страната. Това показва отчетът на тукашната Съдебна палата за изтеклата 2019 г. Детайли от дейността на съда през отчетния период представи административният ръководител на димитровградските магистрати. Съдия Иван Маринов съобщи, че от 86-те районни съдилища извън областните центрове, димитровградският е на 9-то място по брой на постъпили дела и на 8-мо място по брой на приключилите в срок съдебни производства. Той е и на 18-то място и по отношение натовареността по щат към всички дела за разглеждане.

През миналата година в димитровградската Темида за разглеждане са постъпили общо 3078 дела, от които 2364 са граждански, а 714 наказателни. От тях са свършени 2142 граждански и 653 наказателни дела. Това показва, че общия брой дела за разглеждане месечно от един съдия е била 45,4 дела. Въпреки високата натовареност магистратите са приключили в срок от 3 месеца близо 95 % от гражданските производства и 92 на сто от наказателните. В отчетния период процентът на броят на обжалваните или протестирани дела е малък, като отменените дела са под един процент. Най-висок дял при наказателните дела имат производствата срещу нарушители на Закона за движение по пътищата, а при гражданските – заповедните производства по чл. 410 и 417 от ГПК. Съдът е постановил и шест оправдателни присъди миналата година.

През 2019 г. съдът е бил проверяван и от Инспектората към Висшия съдебен съвет. По негово предложение за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения, е бил поощрен административният секретар на съда  Елена Колева-Петкова. Тя е била отличена със служебна благодарност и грамота и парична награда, съобщи съдия Маринов.

При проверката е констатирано, че в Районен съд - Димитровград е създадена много добра организация по цялостното движение на делата и са постигнати максимално добри резултати при изготвянето на съдебните актове в разумен срок. Ръководството на съда, съдиите и съдебните служители са положили усилия, за да се подобри работата по правораздавателната дейност и на съдебната администрация.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?