DGNEWS.EU

Половината питейна вода в Димитровград и областта се губи по мрежата

Половината питейна вода в Димитровград и областта се губи по мрежата
Feb 05
13:40 2020

Загубите на питейна вода в довеждащата и вътрешната водопроводна мрежа в област Хасково са 54,22 %. Данните бяха отчетени на първата работна среща за установяване и решаване на дългогодишните проблеми на ВиК сектора в Хасковска област. Тя бе свикана вчера от областния управител д-р Стефка Здравкова, която е и председател на Асоциация по ВиК.

В срещата участваха директорите на ВиК-Хасково, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Регионална здравна инспекция – Хасково, Областна дирекция на МВР – Хасково, Териториална дирекция „Национална сигурност” и РИОСВ - Хасково и кметове на общини от областта.

От хасковското ВиК дружество отчетоха, че част от загубите са нерегламентирани ползвания. За 2019 г. пък авариите в областта били 4029. С най-амортизирана и компрометирана водопроводна мрежа са общините Хасково, Харманли, Любимец, Симеоновград, Минерални бани и Ивайловград. Най-големият проблем на ВиК сектора е старата водопроводна мрежа и загубите на вода, единодушно констатираха присъстващите на срещата. На нея е бил обсъден и проблема с качеството на водата. Решено бе областният управител да се сформира работна група по проблемите с качеството и количеството на водата за питейно-битови нужди. В нея ще влизат експерти от басейновата дирекция, ВиК и РЗИ, които на регулярни заседания ще разглеждат казусите на всяка отделна община.

Загубите по водопреносната мрежа в община Димитровград са близки до тези в областта – 53,9 %. Данните съобщи преди дни управителят на ВиК – Димитровград Петко Ангелов. И тук не е сяно колко от тях за кражби на вода. Високият процент, изтичаща на халос вода по мрежата, се отчита на фона на реализирани в последните години сериозни инвестиции по димитровградската ВиК мрежа. През 2013-2014 г. бе изпълнен т.нар. Воден цикъл, при който за подмяната на част от водопроводната мрежа бяха вложени 13 млн. лв. Две години по-късно бяха вложени 3 млн. лв. в изграждането на нов водопровод за град Меричлери. Отделно общината има цялостен воден проект за миньорското градче на стойност 36 млн.лв. Проектът бе плануван да се реализира през програмния период 2014-2020 г. с финансиране по оперативна програма „Околна среда”. Целта му е да спре загубите по мрежата, които в Меричлери стигат до 80 %. Можем да предполагаме, че подобен процентът загуби са се отчитали и в Димитровград преди направените инвестиции. Не е ясно колко от регистрираните загуби са всъщност кражби на питейна вода

За да минимизира загубите на питейна вода в последните години Община Димитровград инвестира в нови водопроводи при всеки основен ремонт на улици или пътища в рамките на нейна територия. Подмяната на водопроводи е заложена в почти всички проекти, финансирани с общински или европейски средства, изпълнявани в Димитровградско. Последният мащабен проект, при който бяха положени нови водопроводи, бе реконструкцията на републикански път Чирпан – Симеоновград, приключил в края на миналата година.

На фона на високия процент загуби, цената на водата в общината е 1,86 лв. на кубик с ДДС. Те утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране през 2016 г. по предложение на управителя на ВиК – Димитровград инж. Петко Ангелов. Очаква се цената да остане непроменена до 2021 г. След това вероятно ще има поскъпване, но с колко е трудно да се предвиди. Най-вече поради факта, че след година част от услугите ще се предоставят от ВиК – Хасково. А както знаем в областния град плащат по 3 лв.

Димитровград се захранва с питейна вода от подземни кладенци с дълбочина на някои от тях до 150 м. Двете вододайни зони са „Крумска тераса“ и „Черногорово“. Водата се от тях събира в градския водоем във вилна зона „Габера“ чрез помпени станции, откъдето се пуска по мрежата. Миналата година правителството отпусна 400 000 лв. за изграждането на нов кладенец за питейно-битовите нужди за населението от с.Крепост и големите предприятия в селското землище. От Басейнова дирекция вчера информираха, че в хасковска област са издадени 49 разрешителни за водовземания за питейно – битово водоснабдяване и още 14 са в процес на издаване.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кои са най-наболелите проблеми в община Димитровград, според Вас?