DGNEWS.EU

Нови такси за детски ясли и градини въвеждат в Димитровград?

Нови такси за детски ясли и градини въвеждат в Димитровград?
Jan 20
14:15 2020

Промени на таксите за ползване на детски градини и яслени групи към детските градини в община Димитровград, предлага кметът Иво Димов в докладна до общинския съвет. Предложеният проект предвижда обединяване на сегашните дневна и постоянна такси в една месечна такса в община Димитровград, в зависимост от присъствените дни на детето. 

В докладната се изтъква, че таксите за ползване на детски ясли и градини и детска кухня в Наредба № 10 не са променяни повече от 10 години. Посочен е и пример, че през 2010 г. когато минималната работна заплата (МРЗ) е била 240 лв., таксата за пълен месец посещение на детска градина е била 56 лв., т.е. 23 % от МРЗ. През 2019г., тази такса от 56 лв. е 10% от МРЗ.

Предлага се месечната такса за посещение на деца в яслени групи към детските градини и за целодневни групи за децата от 2- до 4-годишна възраст да бъде 65 лева. 

За деца, посещаващи целодневни групи (яслени и за 5- и 6- годишни деца) в детските градини на територията на община Димитровград  – месечна такса за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата в размер на 55,00 лв.

За деца, посещаващи полудневни групи (яслени и за 3- и 4- годишни деца) в детските градини – месечна такса в размер на 33,00 лв.

За деца на почасова организация в детските градини и групи – месечна такса в размер на 17,00 лв.

Месечната такса за посещение се фиксира като стойност за месеца и е дължима пропорционално на присъствените дни. При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което то отсъства (но не повече от два месеца), при условие, че родителят/настойникът предварително (поне един ден по-рано) писмено е уведомил директора на детската градина.

В предложението се предвиждат и преференции, които в различни случаи допускат заплащане на 75%, 50% и 25% от месечната такса. Ползването им ще се извършва въз основа на подадено писмено заявление от единия от родителите или настойниците на детето, придружено от документ, доказващ основанието за ползване на преференция. Те ще са само за деца на родители или настойници, регистрирани по постоянен или настоящ адрес в община Димитровград.

В докладната се посочва, че не се заплаща месечна такса за деца, ползващи социални услуги в общността - резидентен тип и за деца, посещаващи полудневни групи в общинските училища.

За ползване на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина и заплащат цена на храната в размер на 2,00 лв. на ден.

Предложенията за новите такси са във връзка с настъпили промени в нормативните актове, които регламентират задължителния характер на предучилищното образование, здравословното хранене на децата от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения, както и решение № 9211на Върховния административен съд  от 2019 г. се посочва в докладната до общинския съвет.

Предстои предложенията да се обсъждат от местните парламентаристи и да влязат в сила след приемането им от общинския съвет. Повече за предложенията може да прочетете на сайта на Община Димитровград тук.

2 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?