DGNEWS.EU

Общината въведе нови такси за кадастрални услуги

Общината въведе нови такси за кадастрални услуги
Jan 13
14:45 2020

Такси за предоставяне на услуги от кадастралната и специализираните карти и регистри въвежда Община Димитровград. Таксите се отнасят за предоставянето на различни видове скици, удостоверения, схеми и извлечения от тях. Те варират от 1,50 лв. до 15 лв. при обикновена услуга. Размерът им ще е двоен, когато услугата е бърза. Таксите  се събират за изпълнение на услуги, определени по чл. 58 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Събирането им от общините стана възможно с изменение на Тарифа № 14 през октомври 2019 г. и на база сключено споразумение между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Размерът на таксите бе одобрен от общинския съвет на заседанието през месец декември.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?