DGNEWS.EU

Глоби за 6900 лв. наложиха на предприятия в Димитровград и региона

Глоби за 6900 лв. наложиха на предприятия в Димитровград и региона
Jan 07
10:24 2020

Глоби за 6900 лв. наложи Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково на предприятия в региона в празничния месец декември. С по 2000 лв. са глобени завод за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили в Димитровград и предприятие за полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали. С 1000 лв. е глобено млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел.

Санкции по 500 лв. са наложени на две винарска изби в Харманли и на Община Момчилград  Две лица са глобени с по 100 лв. за реализирани инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. А растениевъдно-животновъдно стопанство е санкционирано с 200 лв. за разораване на имот в защитен зона от Натура 2000.

В последния месец на 2019 г. РИОСВ-Хасково е проверила 72 обекта и е издала 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Служителите са съставили 4 акта и са издадли 9 наказателни постановления на стойност 6900 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4012 лв.

Акт е наложен на Община Харманли за неподдържане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Бисер в техническа и експлоатационна изправност.  Два акта са съставени на цех за допълнителна обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в Крумовград за нарушение по  Закона за чистотата на атмосферния въздух и за наднормени нива на шума излъчван в околната среда. За непредоставяне на документи относно отчета за дейностите с отпадъци, акт е съставен и на предприятие за производство на малц в Хасково.

През декември са почистени 12 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон са постъпили 7 сигнала.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кои са най-наболелите проблеми в община Димитровград, според Вас?