DGNEWS.EU

Стартира проектът „Пазителите на Тракия” СВ005.2.12.024

Стартира проектът „Пазителите на Тракия” СВ005.2.12.024
Nov 22
17:30 2019

Проектът „Пазителите на Тракия“, CB005.2.12.024, договор № РД-02-29-225/26.08.19 г., финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA България - Турция (2014 - 2020), съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II (IPA II) на Европейския съюз стартира с официална пресконференция на 21 ноември 2019 г. в Димитровград.

В събитието участваха партньорите по проекта - Народно читалище „Нов път 2011“, село Добрич, Основно училище „Шехсуварбей“, град Узункопрю, Република Турция и Основно училище „Пенчо Славейков“, град Димитровград, екипът на проекта, самодейци, ученици от училището-партньор и медии.

На пресконференцията ръководителят на проекта Стефан Димитров заяви, че първото най-важно нещо за опазването на природата и околната среда, е познанието. „Важно е бъдещите пазители на планетата – децата, да знаят какви са природните богатства на нашия общ регион и начините за тяхното опазване, и това е основната цел на проекта, който ще реализираме с нашите партньори”. С встъпителни думи към присъстващите на събитието се обърнаха и председателят на НЧ „Нов път 2011“ Стефка Иванова идиректорите на училищата-партньори Снежана Ангелова и Али Чомлек.

Основна цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи и насърчаване на устойчивите екологични навици сред младежите. В проектните дейности ще бъдат включени общо 45 ученици на възраст от 10 до 15 години от двете държави. В продължение на 15 месеца те ще участват активно в обучителни дейности по опазване на  околната среда в региона.

Основните дейности по проекта „Пазителите на Тракия” включват: обучение по екология; теренна работа с лабораторни комплекти; сравняване на събрани и изследвани мостри от вода, въздух и почви от двата региона; провеждане на кръгла маса за ползите от рециклирането; въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците при турския партньор;  осъзнаване ролята на Защитените зони при опазването на защитените от изчезване видове;  комостиране на биологични отпадъци, засаждане на дръвчета и цветя и полагането на грижи за тях; съхраняване на природата и природните ресурси чрез усвояването на основни навици за повторно използване на продуктите, за намаляване на потреблението и рециклиране; и създаване на Еко клубове в училищата.

Проектът „Пазителите на Тракия” се изпълнява по Приоритетна ос 1. „Околна среда”. Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.Стойността на договора е 117 587,87 евро.Водещ партньор в проекта е НЧ „Нов път 2011“, село Добрич, Република България, а проектни партньори са: ОУ „Шехсуварбей”, гр.Узункопрю, Република Турция и ОУ „Пенчо Славейков“ гр. Димитровград, Република България.

Тази публикация е издадена в рамките на проект “Пазителите на Тракия“ с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на партньорите по проекта и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?