DGNEWS.EU

ОбС заработи с мнозинство, отхвърли всяко предложение от опозицията

ОбС заработи с мнозинство, отхвърли всяко предложение от опозицията
Всички предложения на съветниците от опозицията бяха отхвърлени от мнозинството
Nov 14
13:55 2019

Със стаблино мнозинство започна работа новосформираният Общински съвет в Димитровград. Днес местният парламент проведе извънредно заседание, на което съветниците одобриха 11 постоянни комисии към ОбС и определиха 5-членна временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

При гласуването се разбра, че в съвета вече се е оформило стабилно мнозинство около ГЕРБ, готово да отхвърля всяко предложение на опозицията, в лицето на местната коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”. Съветническата им група направи предложения за промени в три комисии – „Здравеопазване и социални дейности”, „Законност и обществен ред” и „Търговия, общински пазари и тържища”. Мотивите бяха по-добро разпределение на местата в комисиите, съобразно квотния принцип на политическите сили, участващи в състава на ОбС.

Явно несъгласна с предварителното разпределение в докладната, групата предложи за председатели на първите две комисии – д-р Елена Иванова и адвокат Валентина Кунева, вместо определените д-р Донка Велчева и адвокат Галина Чингарова. При гласуването обаче предложенията бяха отхвърлени с 14 „против” и 8 „въздържал се”. От коалицията предложиха в състава на комисията „Търговия, общински пазари и тържища” да влезе техният представител Стояна Йовова. След реакция на председателя на ОбС Гергана Кръстева, че така комисията става в четен състав, което прави работата й невъзможна, бе внесено още едно предложение – увеличаване на броя на членовете й от 7 на 9. При гласуването това предложение, както и опита Йовова да бъде вкарана в комисията, също бяха „порязани” от мнозинството. В крайна сметка съвета прие разписаното разпределение в докладната.

Последва реплика от страна на Стояна Йовова, че е очаквала да бъде  отхвърлена от комисията. „Аз няма да престана да поглеждам и да говоря. Нека ме чуят гражданите на Димитровград, защото това за мен не е обида. По какъв критерий се избирахме не знам, но аз съм икономист”, заяви Йовова, която в града е известна като пророчица и гледачка. След това тя се обърна към кмета с думите ”Иво, по-малко ще говориш! Реплики от теб не искам!”. Повод за изказването й стана негов съвет как да държи микрофона, когато се изказва, за да се чува по-добре в залата и за протокола.

Последва реакция от кмета Иво Димов: „Г-жо не се намираме на пазара, а на сесия на Общински съвет, така че оттук нататък като говорите, съобразявайте се какво говорите, как го говорите и пред кого го говорите. Тези приказки „Иво” някъде другаде, разбрахте ли ме!”, обърна се той към съветничката. Йовова му отговори „Не, и не искам!”, а кмета приключи спора с категоричното „Ще разберете!”.

След създалото се напрежение в залата, съветниците определиха и състава на 5-членната временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. От ГЕРБ предложиха в състава да влязат Гергана Кръстева и Галина Чингарова, а БСП номинира Тодор Тодоров.

От „Движение ЗАЕДНО за промяна” не предложиха свои съветници, а номинираха Юлиян Семерджиев от БДЦ и Катя Панева от „Демократична България”. Номинациите направи председателят на групата Стефан Димитров, с което ясно показа, че не желае съветници от групата да участват в изработването на правилника.  

 „Логиката на действията на ОбС ме е учудвала много пъти. Настоявате за разпределение на квотен принцип, а сега нямате представител в тази комисия, която ще създава основните правила за работа на ОбС”, коментира председателят му Гергана Кръстева. Изказването й бе последвано от реплика на Калина Монева, която заяви: „Вие не ни дадохте квотен принцип в комисиите, а пък искате сега да имаме”.

След това Кръстева обясни на съветниците, че проектът на правилника или предложение за изменение и допълнение на сегашния, ще бъде обявен изготвен от комисията и раздаден на всички. Документът ще бъде качен на сайта на общината и за обществено обсъждане в рамките на 1 месец преди гласуването му от ОбС. „През този месец всеки съветник може да внася изменения по текстовете”, съобщи тя.

Ето какъв е състава на комисиите към ОбС - Димитровград, приет днес:

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"    

Председател: Мартин Колев

Секретар:       Георги Стайков

Членове:        1. Валентин Христов

                        2. Кирчо Кирев

                        3. Добринка Димитрова

                        4. Катя Панева

                        5. Красимира Илиева

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

Председател: Кирчо Кирев

Секретар:       Добринка Димитрова

Членове:        1.Димитър Витанов

                        2.Георги Стайков

                        3.Асен Самуилов

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"       

Председател: Донка Атанасова

Секретар:       Елена Тодорова

Членове:        1. Генади Нанев

                        2. Екатерина Тумбалова

                        3. Златко Костов

                        4.Пламен Панев

                        5.Катя Панева

ІV. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"           

Председател: Гроздан Грозев

Секретар:       Калина Монева

Членове:        1. Атанаска Иванова

                        2. Митко Желязков

                        3. Димитър Витанов

                        4. Пламен Панев

                        5. Донка Атанасова

V. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"  

Председател: Генади Нанев

Секретар:       Валентина Кунева

Членове:        1. Сашо Спасов

                        2. Митю Вълчев

                        3. Гроздан Грозев

                        4.Стефан Димитров

                        5.Атанаска Иванова

VІ. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"    

Председател: Сашо Спасов

Секретар:       Екатерина Тумбалова

Членове:        1. Георги Георгиев

                        2. Галина Чингарова

                        3. Юлиян Семерджиев

                        4. Златко Костов

                        5. Диана Кунева

 VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"   

Председател: Койчо Вълчев

Секретар:       Мартин Колев

Членове:        1. Емил Френгов

                        2. Кирчо Кирев

                        3. Добринка Димитрова

                        4.Асен Самуилов

                        5.Стояна Йовова

VІІІ. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"           

Председател: Катя Панева

Секретар:       Атанаска Иванова

Членове:        1. Красимира Илиева

                        2. Димитър Витанов

                        3. Калина Монева

                        4. Донка Атанасова

                        5. Тодор Тодоров

 ІX. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"    

Председател: Тодор Тодоров

Секретар:       Красимира Илиева

Членове:        1. Валентин Христов

                        2. Пламен Панев

                        3. Асен Самуилов

                        4. Георги Георгиев

                        5. Цанко Сталев

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"          

Председател: Галина Чингарова

Секретар:       Валентина Кунева

Членове:        1. Митко Желязков

                        2. Валентин Христов

                        3. Емил Френгов

                        4. Койчо Вълчев

                        5. Юлиян Семерджиев

XІ. ПК”КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО"         

Председател: Юлиян Семерджиев

Секретар:       Галина Чингарова

Членове:        1. Митко Желязков

                        2. Георги Стайков

                        3. Валентина Кунева

                        4.Златко Костов

                        5.Цанко Сталев

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?