DGNEWS.EU

Общината обяви първа обществена поръчка по екопроекта за подобряване на въздуха

Общината обяви първа обществена поръчка по екопроекта за подобряване на въздуха
Nov 13
12:38 2019

Обществена поръчка за І етап на мащабния проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Димитровград, по който жители на града ще могат да подменят безплатно печките на твърдо гориво с алтернативно отопление, обяви общината. Общата стойност на проекта е 7 555 396.72 лв., а индикативната стойност на обявената обществена поръчка е 278 333 лв.

В първия етап са разписани за изпълнение 9 дейности по проекта: Провеждане на разяснителна кампания сред населението в община Димитровград; Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление; Провеждане на анализи и изготвяне на обща визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво; Разработване на механизъм за осигуряване на приоритетно насочване на инвестициите в санирани сгради; Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи от предаването на заменените отоплителни устройства; Обследване на място чрез посещения в обектите и изготвяне на анализи; Разработване на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление; Изготвяне на документации за обществени поръчки; Изготвяне на предложение за параметрите на ІІ етап от проекта.

Срокът за изпълнение на поръчката е 7 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31 май 2021 г. Кандидатите трябва да са реализирали общ оборот не по-малък от 300 000 лева без ДДС, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или датата, на която е започнал дейността, видно от обявлението.

Кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 2 декември. Отварянето на офертите ще се състои на 3 декември от 10:30 ч. в заседателната зала на втория етаж в Общината.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?