DGNEWS.EU

Разширяват със 188 декара влажна зона край Голямо Асеново

Разширяват със 188 декара влажна зона край Голямо Асеново
Oct 16
10:44 2019

Площта на защитената местност "Пропадналото блато" край димитровградското село Голямо Асеново да бъде разширена с 188,821 дка, с цел опазване на защитени и редки видове растения и животни. За това настояват от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и НЧ „Марица 2008“ в с. Райново пред Министерството на околната среда и водите. Становището на ведомството е, че исканото разширение на влажната зона е целесъобразно. Основен мотив е многочислената популация на оливиеров минзухар (Crocus olivieri), представляващ балкански ендемит, защитен от ЗБР. В България растението се среща рядко от по няколко индивида на отделни места по Черноморието, Беласица, Славянка, Родопите, диолините на р. Места и р. Струма, докато в границите на Пропаднало блато популацията му достига до около 200 индивида.

В защитената местност се среща и Адамов минзухар (Crocus adamioides Kernd. & Pasche) – нов установен за България вид, описан за пръв път в европейската част на Турция. Видът е разпространен нарядко в Югоизточна България. Предстои оценяването на природозащитният му статус и мерки за опазване на състоянието на вида и неговите местообитанията.

Влажната зона край Голямо Асеново е подходящо местообитание и за растителния вид – маноловска гърлица (Limonium asterotrichum), който е критично застрашен български ендемит, защитен от ЗБР. Видът също е включен в Червения списък на застрашените растения на IUCN от 1997 г. През последните 50 години видът не е бил установяван в двата му известни дотогава локалитета, а именно край пловдивското с. Маноле и Стралджанско блато, Стара Загора. Предполага се, че към днешна дата растението се среща единствено в местността Пропадналото блато, което налага и предприемане на адекватни мерки за опазването му.

РИОСВ Хасково следва да назначи комисия на основание чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ с участието на собствениците на имотите и заинтересованите институции, която да вземе решение за увеличаване на площта на защитената територия, съобщиха от общината.

Към момента защитената местност се простира на площ от 27.29 хектара. Предложеното разширение с 188,821 дка включва пасища, храсталаци, полски пътища, дерета, мери, временно неизползваеми орни земи, издънкови гори и др. С присъединяването им към влажната зона, в тях ще е забранено ново строителство, ловуване, използване на водите за напояване, корекции на речното корито на р. Акабунарска (Бялкладенишка), рекултивация и запълване на влажните зони с инертни материали и др.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?