DGNEWS.EU

КРИБ Хасково и земеделската камара в Мерич подпомагат с оборудване фермерите

КРИБ Хасково и земеделската камара в Мерич подпомагат с оборудване фермерите
Oct 11
20:47 2019

КРИБ Хасково и земеделската камара в турския град Мерич ще подпомага фермерите чрез съвместния си проект „Спасете природата, за да спасите Бъдещето“, финансиран по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Това съобщи председателят на местната структура на работодателите Стефан Димитров.

В рамките на проекта в Хасково ще бъде въведено в експлоатация лабораторно оборудване в помощ на земеделските производители. Те ще могат сами да вземат проби от земите си и да извършват анализи. В почвените проби ще се определят следните показатели: pH на почвата, съдържание на хумус, съдържание на амониев и нитратен азот, съдържание на усвоим фосфор съдържание на усвоим калий.

Въз основа на тези показатели ще бъдат разработени правила и норми за торене на основните групи култури с минерални и органични торове с цел получаване на високи добиви и минимално замърсяване на почвите и околната среда. Земеделски производители от Хасковска област ще бъдат обучени в основни екологични аспекти: въздух, вода, почви; управление на отпадъците и устойчиво земеделие. Провеждане на съвместна конференция за опазване на околната среда, е планувана в рамките на дейностите по проект.

„Правилното пробовземане и вида на почвените анализи са от решаващо значение за успеха на всяко земеделско начинание и бизнес. Ето защо ние ще предложим на земеделски стопанства в областта възможността да следят абсолютно безплатно състоянието на почвите си и ще им дадем насоки за оптимално торене, съгласно новите директиви на ЕС. Те ще бъдат насърчени да развиват устойчиво земеделие, като в същото време ще повишат добивите си“ – коментира председателя на КРИБ Хасково, Стефан Димитров.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?