DGNEWS.EU

УПРАВИТЕЛ ЗА КОМПЛЕКС "АФРОДИТА" - Димитровград

Януари 13
18:25 2019
Ние предлагаме: Договор, осигуровки, безплатна храна и транспорт, служебен автомобил, бонуси и финансова мотивация изисквания: - Ръководи и организира и активно участва в цялостната дейност в хотела; - лично контролира и персонала - Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите; - Контролира и организира оперативните финансово-стопански резултати, хотелската и ресторантьорската дейнаст и прави предложение за подобряването им; - Изготвя и утвърждава графици за работа на персонала в хотела и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа; - Провежда рекламна и маркетингова дейност за осигуряване на оптимални приходи. - Анализира туристическите пазари. - Изготвя периодични справки и отчети относно дейността. - Отговаря при рекламации и взема мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения. Организационни връзки и взаимоотношения: - При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала на хотелите и с клиентите. - Осъществява контакти с ръководители и специалисти от туроператорски фирми. - Поддържа контакт с настоящи партньори и активно работи по намиране на нови такива. Необходима компетентност за изпълнение на длъжността: - Да познава нормативните актове, свързани с изискванията към обектите за подслон и хранене, тяхното категоризиране и лицензиране. - Да познава количествените и качествени показатели и нормативи, установени за различните обекти за подслон и хранене. - Да познава нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана, за застраховане и др. Изисквания към кандидата: - Висше икономическо образование или Туризъм. - Отлична компютърна грамотност. - Владеене на английски и втори чужд език. - Лични качества: отговорност, лоялност, добри комуникативни и аналитични умения, организираност, умение за работа в екип. Предимства: - Организационен опит в сферата на туризма. - шофьорска книжка

Още обяви

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?